I.            Základní ustanovení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)
 2. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00047421.
 3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení GDPR je Apolo77 s.r.o. IČ 28980891 se sídlem Praha 8, Heydukova 897/13 (dále jen: „správce“).
 4. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Heydukova 897/13, Libeň, 180 00 Praha 8

email: svoboda@apolo77.cz

telefon: +420 702 009 040

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

    II.            Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.            Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. Účelem zpracování osobních údajů je


 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

  IV.            Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

     V.            Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 1. Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

  VI.            Práva zákazníků

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.            Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.            Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

Zásady ochrany soukromí


Náš web využívá pro zlepšení kvality našich internetových služeb reklamní funkce Google Analytics, konkrétně Přehledy demografických údajů a zájmůvGoogle Analytics. Díky nim můžeme lépe spravovat obsah našeho webu a zlepšit váš prožitek znávštěvy na našich stránkách.Tato inzertní funkce nám umožňuje vrozhraní Google Analytics aktivovat funkce, které nejsou běžně dostupné standardní implementací.Google Analytics tak může shromažďovat informace o návštěvnosti pomocí reklamních souborů cookiea anonymních identifikátorů. Soubory cookie jsou ukládány ve vašem počítači (smartphonu, tabletu) během Vaší návštěvy na našem webu. Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace ovaší návštěvě. Hlavní využití je vesledování počtu návštěvníků na stránce. Vaše příští návštěva stránek může být díky souborům cookie snazší aproduktivnější. Bez souborů cookie by bylo procházení webů složitější.Pokud si nepřejete, abychom sbírali informace o Vašem pohybu na našich stránkách, využijte aktuálně dostupná odhlášení Google Analytics pro web.